Ethiopian Embassy in Pretoria

Ethiopian Embassy in Pretoria

23 Follower 23 Follower
Profilo
Episodi
25 Episodi
Podcast
 • በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ የመደመር ንቅናቄ ባለ
  በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ የመደመር ንቅናቄ ባለ አሥር ነጥብ የአቋም መግለጫ
 • የሐይማኖት አባቶችና አስተማሪዎች ውይይት በደቡብ አፍሪካ
  እ.ኤ.አ ጃንዋሪ 25 ቀን 2018 ዓ.ም በኢትዮጵያ ኤምባሲ ፕሪቶሪያ በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ
  ኢትዮጵያውያን የሚያገለግሉ ከሰባቱ የደቡብ አፍሪካ እስቴቶች የተወጣጡ የሀይማኖት አባቶች ጉባኤ
  ላይ በአራት ጉዳዮች ዙሪያ ማለትም
  1. በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውን ጠንካራ ህብረት መፍጠር በሚቻልበት ሁኔታ፣
  2. የተለያዩ አደረጃጀቶችን ማጠናከር
  3. ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርና አሰቃቂ ጉዳቱ፣
  4. በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዩጵያውያን መብት
  5. የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አጠቃላይ ሁኔታ
  የተዘጋጀው ሰነድ ቀርቦ ሰፊ ... Maggiori informazioni
 • Embassy of Ethiopia Pretoria's show
Follower
  Following
   iAB member
   Copyright 2020 - Spreaker Inc. a Voxnest Company - Crea un podcast - New York, NY
   Aiuto